Archiwum Aktualności

Stanowisko Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w sprawie projektu z dnia 1 marca 2013 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa.

2013-03-22

Polska Federacja Rynku Nieruchomościami wyraża zaniepokojenie zapisami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa (projekt z dnia 1 marca 2013 roku). Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy przesłanką ustawodawcy przy projektowaniu zmian jest minimalizowanie zjawiska nadużyć w podatku od towarów i usług na terytorium Polski, szczególnie w obrocie niektórymi towarami.

Stanowisko PFSRM w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

2012-06-01

W odpowiedzi na pismo Ministra Sprawiedliwości GPM-002-1/11/12, dotyczącego wyrażenia opinii o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Prezydent PFSRM Krzysztof Urbańczyk w piśmie z 4.4.2012 r. skierowanym do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości – Piotra Dardzińskiego, przedstawił stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W piśmie tym czytamy: