Kwalifikacje

            Podstawę powodzenia w każdym działaniu winny stanowić odpowiednie kwalifikacje, wynikające zarówno z wiedzy, jak i doświadczenia zawodowego.

            Właściciel firmy, mgr inż. Tadeusz Krzewski, posiada w obu tych obszarach potencjał zapewniający bezpieczną oraz efektywną obsługę rynku nieruchomości.

 

Wykształcenie

 • 1980 do 1983   -   Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (Ekonomika i organizacja przemysłu, studia inżynierskie),
 • 1983 do 1985   -   Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (Ekonomika i organizacja przemysłu, studia magisterskie),
 • 2000 do 2001  -  Uniwersytet Wrocławski, Studium prawa podatkowego – studia podyplomowe,
 • 2004 do 2005   -   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wycena nieruchomości  -  studia podyplomowe,
 • 2007 do 2008   -   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  -  studia podyplomowe,

 

Doświadczenie zawodowe

 • 1979 do 1986   -   gospodarka komunalna, mieszkaniowa oraz planowanie przestrzenne w organie samorządu terytorialnego,
 • 1987 do 1990   -   zagadnienia ekonomiczne, zastępca prezesa średniej spółdzielni wielobranżowej,
 • 1991 do 2005   -   podatek dochodowy i ordynacja podatkowa, starszy komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym,
 • 2005 do 2007   -   praktyka zawodowa w zakresie szacowania nieruchomości,
 • 2009   -   praktyka zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • 2010   -   uzyskanie licencji Pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 13297,
 • 2011   -   uzyskanie uprawnień zawodowych Rzeczoznawcy Majątkowego nr 5238.

          Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (art. 175 ust. 4 i art. 181 ust. 3)   -   tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r, poz. 651 ze zm.   -   Rzeczoznawca Majątkowy i jednocześnie Pośrednik w obrocie nieruchomościami w firmie „Nieruchomości Scala”, posiada obowiązkowe ubezpieczenie z tyt. odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone ewentualnie szkody w swojej działalności.