Przydatne linki

Przydatne w działalności gospodarczej (i nie tylko) linki do urzędów, instytucji i portali internetowych:

ZWIĄZANE Z RYNKIEM NIERUCHOMOŚCI. 

 1. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  -   www.pfva.com.pl
 2. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego   -   www.pirm.pl
 3. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych   -   www.ptrm.pl
 4. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu   -   www.srm.wroclaw.pl
 5. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami   -   www.dospon.pl
 6. Polska Federacja Rynku Nieruchomości   -   www.pfrn.pl
 7. Federacja Gospodarki Nieruchomościami   -   www.fgn.org.pl
 8. Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości   -   www.pkrn.pl
 9. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych   -   www.pfszn.pl
 10. Federacja-Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości   -   www.pprn.pl
 11. Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości   -   www.pfozian.org
 12. Polska Federacja Zarządców Nieruchomości   -    www.pfzn.pl

 

INSTYTUCJE CENTRALNE.

 1. Sejm   -   www.sejm.pl
 2. Instytucje i prawodawstwo Unii Europejskiej   -   www.europa.eu
 3. Prezydent RP   -   www.prezydent.pl
 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów   -   www.premier.gov.pl
 5. Internetowy System Aktów Prawa Miejscowego   -   www.dziennikiwojewodzkie.pl 
 6. Centralna Ewidencja Dz. Gospodarczej (Rejestr przedsiębiorców)   -   www.ceidg.gov.pl
 7. Agencja Nieruchomości Rolnych   -   www.anr.gov.pl
 8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   -   www.arimr.gov.pl
 9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych   -   www.giodo.gov.pl
 10. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego   -   www.gunb.gov.pl
 11. Główny Urząd Statystyczny   -   www.stat.gov.pl
 12. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   -   www.krus.gov.pl
 13. Naczelny Sąd Administracyjny   -   www.nsa.gov.pl
 14. Narodowy Bank Polski   -   www.nbp.pl
 15. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów   -   www.uokik.gov.pl
 16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych   -   www.zus.pl
 17. Ministerstwo Finansów   -   www.mf.gov.pl
 18. Ministerstwo Gospodarki   -   www.mg.gov.pl
 19. Ministerstwo Sprawiedliwości   -   www.ms.gov.pl
 20. Portal orzeczeń sądowych sądów powszechnych   -   www.orzeczenia.ms.gov.pl
 21. Ministerstwo Inrfastruktury i Rozwoju   -   www.mir.gov.pl
 22. Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON   -   www.baza-gus.pl

 

 

PRAWO I BIZNES.

 1. Lex – Polski Serwer Prawa   -   www.prawo.lex.pl
 2. Dom Wydawniczy ABC   -   www.abc.com.pl
 3. LexisNexis   -   www.lexisnexis.pl
 4. Kancelarie i koszty notarialne   -   www.notariusz-cennik.pl  
 5. C.H.Beck   -   www.beck.pl
 6. Portal finansowo-prawno-gospodarczy INFOR  -   www.infor.pl
 7. Portal Podatkowo-Księgowy   -   www.gofin.pl
 8. Portal  podatku dochodowego   -   www.pit.pl
 9. Portal podatku VAT   -   www.vat.pl
 10. Polski Portal Finansowy   -   www.bankier.pl
 11. Portal Finansowo-Księgowy   -   www.portalfk.pl
 12. Portal Finansowy   - www.money.pl
 13. Portal Gospodarczy   -  www.egospodarka.pl
 14. Portal podatkowy   -  www.gazetapodatnika.pl
 15. Wyszukiwarka interpretacji podatkowych   -   www.interpretacje-podatkowe.org
 16. Wyszukiwarka interpretacji podatkowych   -   www.interpretacje.taxmachine.pl
 17. Portal prawa europejskiego, rządowego, samorządowego, urzędów centalnych   -   www.rcl.gov.pl

 


WROCŁAW.

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki   -   www.duw.pl
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   -www.umwd.dolnyslask.pl
 3. Sąd Okręgowy   -   www.wroclaw.so.gov.pl
 4. Izba Skarbowa we Wrocławiu   -   www.is.wroc.pl
 5. Zakład Ubezpieczeń społecznych   -   www.zus.pl
 6. Wojewódzki Sąd Administracyjny   -   www.wroclaw.wsa.gov.pl
 7. Wrocławski serwis internetowy   -   www.wroclaw.pl