Wyszukiwarka

Cennik

          Wysokość wynagrodzenia1 w firmie NIERUCHOMOŚCI SCALA – Tadeusz Krzewski,  jest każdorazowo indywidualnie negocjowana z Zamawiającym usługę pośrednictwa. Oznacza to, że cennik nie posiada sztywnego charakteru, a w zależności od rodzaju nieruchomości,  trendów rynkowych, a przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pośrednictwo   -   istnieje możliwość negocjacji wynagrodzenia pośrednika do poziomu satysfakcjonującego obie strony zawartej umowy. Wynagrodzenie można negocjować do momentu zawarcia umowy  o pośrednictwo.

 

          Zapraszam do skorzystania z zakładki „ZGŁOŚ OFERTĘ”  oraz „ZGŁOŚ CZEGO SZUKASZ”. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy   -   po otrzymaniu wiadomości skontaktuję się z Państwem w celu ustalenia ewentualnych szczegółów usługi.

 

Przedłożony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

UWAGA: WYNAGRODZENIE  PODANE  W  WYSOKOŚCI  BRUTTO   -    ZAWIERA  OBOWIĄZUJĄCĄ  STAWKĘ  PODATKU  VAT  (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN).

 

Lp.

Czynności pośrednictwa dotyczące nieruchomości o cenie transakcyjnej  (wartości rynkowej)  wynoszącej:

Wynagrodzenie

pośrednika.

1.

 określenie ceny ofertowej nieruchomości niezabudowanej w oparciu o protokół oględzin i analizę dokumentów

250 zł

2.

określenie ceny ofertowej nieruchomości niezabudowanej poza powiatem

Strzelin i Ząbkowice Śl.

250 zł + ryczałt za dojazd

3.

określenie ceny ofertowej nieruchomości zabudowanej w oparciu o oględziny oraz analizę dokumentów źródłowych

369 zł

4.

czynności pośrednictwa z zawartą umową pośrednictwa tzw. otwartą  -  wynagrodzenie pośrednika

2,00 % 

5.

wycena nieruchomości z zawartą jednocześnie umową pośrednictwa

( ulga w wys. 20 %  ceny usługi rzeczoznawcy)

80% cennika RM

6.

zgłoszenie oferty nieruchomości do Nieruchomości Scala

bezpłatnie

7.

zgłoszenie poszukiwanej nieruchomości do Nieruchomości Scala

bezpłatnie

8.

uzyskanie zwięzłej, ustnej porady prawnej

bezpłatnie.

9.

pośrednictwo na podstawie umów wielokrotnego oferowania

 (umowy „na wyłączność”)

do negocjacji.

10.

pośrednictwo na podstawie umów wielokrotnego oferowania

 oferty bezpośredniej   -   umowy na wyłączność

do negocjacji.

 1 zamieszczone w oparciu o przepisy o uczciwej konkurencji i o cenach:

a) art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z roku 2013, poz. 672 ze zm.)

b) art.  3 i 4 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z roku 2014, poz. 915)

 

2 obejmuje zazwyczaj:

a) koszt pozyskanych dokumentów - wg obowiązujących stawek,

b) ryczałtową stawkę  za przejechany dystans km - na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków  ustalania  oraz sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów  używania  do celów  służbowych samochodów osobowych… (Dz. U. z r. 2002, Nr 27, poz. 271 ze zm.),

c) stawkę za 1 godz. pracy  rzeczoznawcy / pośrednika w wys. 50 zł.