Wyszukiwarka

Druki do pobrania

          Załączone druki można wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać lub dostarczyć POŚREDNIKOWI firmy. Podpisane można również zeskanować i przesłać na adres e-mail firmy. W obu tych przypadkach korzystający winien posiadać zawartą umowę pośrednictwa z firmą  NIERUCHOMOŚCI SCALA lub złożone zlecenie na dokonanie innych czynności.

          Niedopuszczalne jest posługiwanie się drukami z logo NIERUCHOMOŚCI SCALA w obrocie prywatnym lub w kontaktach z innymi pośrednikami i biurami obrotu nieruchomościami.

 

1. Karta opisowa działki                                         

pobierz

2. Karta opisowa działki rolnej

pobierz

3. Karta opisowa budynku

pobierz

4. Karta opisowa lokalu/obiektu użytkowego

pobierz

5. Karta opisowa mieszkania

pobierz

6. Karta opisowa siedliska

pobierz

7. Karta potwierdzenia adresów

pobierz

8. Oświadczenie woli nabycia nieruchomości

pobierz

9. Zlecenie określenia ceny ofertowej nieruchomości

pobierz