WYCENA NIERUCHOMOŚCI

„Nieruchomość jest warta tyle, ile kupujący jest skłonny za nią zapłacić…”

„Nieruchomość jest warta tyle, ile kosztowało jej nabycie…”

„Nieruchomość jest warta tyle, ile kosztowało jej wybudowanie…”

„Nieruchomość jest warta tyle, ile przynosi dochodu właścicielowi…”

 

dom.jpg 

Wynika z tego prosty wniosek, że wartość przybiera niejedno oblicze, a twierdzenie Warrena Buffetta równie trafnie odnosi się do rynku papierów wartościowych, jak i do rynku nieruchomości.

No to ile, tak naprawdę, jest warta każda nieruchomość i kto może ją w sposób wiarygodny określić?

Odpowiedź  (z pozoru prosta) jest taka:

  • nieruchomość nie posiada jednej wartości, to zależy z jakiego punktu widzenia ją rozpatrujemy,
  • wartość nieruchomości może określić tylko rzeczoznawca majątkowy,
  • cena znajduje się w centrum zainteresowania pośrednika w obrocie nieruchomościami.

            Nieco więcej o określaniu wartości nieruchomości i uwarunkowaniach prawnych tych czynności   –   w dalszych zakładkach strony www.