Cennik usług

          Wartość usług rzeczoznawcy majątkowego nigdy nie zależy od wartości szacowanej nieruchomości. Zależy natomiast od stopnia skomplikowania dokonywanej wyceny, od dostępności materiałów i informacji koniecznych do sporządzenia operatu szacunkowego, czyli (m.in.) od dostępności danych rynkowych. Czynniki te warunkują czas sporządzenia wyceny, ponoszone przez rzeczoznawcę koszty z nią związane (dojazdy, koszty materiałów administracyjnych, podatki, opłaty), a także niezbędne nakłady pracy towarzyszące procesowi szacowania. Nakłady te wiążą się również bezpośrednio z celem dla jakiego wykonywana jest wycena, a także z koniecznością zastosowania w niej (różnych pracochłonnie, regulowanych przez prawo)  tzw. podejść, metod i technik szacowania.

          Powyższe uwarunkowania sprawiają, że  –  tak, jak nie ma dwóch identycznych nieruchomości  -  tak też nie może być mowy o stworzeniu powszechnie obowiązującego, jednolitego cennika usług rzeczoznawcy majątkowego.

          W firmie „NIERUCHOMOŚCI SCALA”   -   uwzględniając powyższe czynniki   -    wynagrodzenie rzeczoznawcy ustalane jest  zawsze indywidualnie z zamawiającym wycenę, w zależności od przedmiotu, zakresu i celu szacowania, jak również w powiązaniu z postulowanym terminem wykonania operatu. A wynegocjowane wynagrodzenie określa umowa / zlecenie z zamawiającym, przy czym wynagrodzenie to może być negocjowane do momentu ich podpisania. Przy wycenach typowych obiektów, w zależności od pracochłonności sporządzanej opinii, termin wykonania operatu waha się średnio od kilku dni do 2 tygodni. Wyceny duże, bardziej skomplikowane, wymagają nawet miesiąca czasu i więcej.

          Poniżej (w zgodzie z obowiązującymi przepisami*) przedstawiam orientacyjny, ogólny cennik usług rzeczoznawcy majątkowego i zapraszam do skorzystania z zakładki „ZGŁOŚ WYCENĘ”.  Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem zlecenia   -   po otrzymaniu wiadomości skontaktuję się z Państwem w celu ustalenia dalszych czynności. 

Przedłożony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

UWAGA:  PODANE CENY SĄ CENAMI  BRUTTO  -  ZAWIERAJĄ  OBOWIĄZUJĄCĄ

STAWKĘ  PODATKU  VAT  ( ISTNIEJE  MOŻLIWOŚĆ  NEGOCJACJI  CEN):

 

Lp.

Rodzaj wycenianej

 nieruchomości.

Szczegóły obiektu.

Cena.

(w zł)

I.

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana.

Pojedyncza działka pod zabudowę mieszkaniową

i zagrodową

492,-

Niezabudowana działka komercyjna o powierzchni

 do 1000 m2

615,-

Niezabudowana działka komercyjna o powierzchni

do 10000 m2

861,-

Niezabudowana działka komercyjna o powierzchni

ponad 10000 m2

do negocjacji

Wycena typowej działki rolnej o powierzchni do 1

ha fizycznego

492,-

Wycena typowej działki rolnej o powierzchni do 10

ha fizycznych

 984,-

Wycena działki rolnej o powierzchni ponad 10 ha

fizycznych

do negocjacji

Wycena kilku działek w jednym kompleksie – cena za jedną działkę

 150,-

Kilka działek w sąsiedztwie – cena za jedną działkę

 200,-

Kilkanaście-kilkadziesiąt działek w sąsiedztwie lub kompleksie (inwestycje liniowe) – cena za działkę

 100,-

II.

Nieruchomość gruntowa

 zabudowana budynkami mieszkalnymi.

Wycena budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 200 m2

 984,-

Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 200 do 300 m2

 1 353,-

Wycena budynku jednorodzinnego powyżej 300m2, budynku  wielorodzinnego / kamienicy

do

negocjacji

III.

Nieruchomość gruntowa

zabudowana.

Grunt z budynkiem o powierzchni użytkowej budynku do 150 m2

 1 230,-

Grunt z budynkiem o powierzchni użytkowej budynku od 150 do 300 m2

 1 599,-

Grunt z budynkiem o powierzchni użytkowej ponad  300 m2

do negocjacji

Grunt zabudowany kilkoma budynkami, biurowiec

do negocjacji

Inne komercyjne, przemysłowe, użyteczności publicznej itp

do negocjacji

IV.

Nieruchomość lokalowa

(mieszkania oraz lokale użytkowe).

Wycena pojedynczego lokalu mieszkalnego

498,-

Wycena kilku lokali mieszkalnych w jednym budynku lub na jednym osiedlu – za jeden lokal

 400,-

Wycena pojedynczego lokalu użytkowego

 861,-

Wycena kilku lokali użytkowych w jednym budynku lub na jednym osiedlu – za jeden lokal

 553,50

V.

Wycena maszyn i urządzeń

trwale związanych z gruntem.

Koszt jednego operatu + stawka za każdą maszynę lub urządzenie

do negocjacji

VI.

Nieruchomości pozostałe.

Nieruchomości nietypowe.

Wycena gospodarstwa rolnego/siedliska

każda

według

indywidualnej

kalkulacji.

Nieruchomość gruntowa na cele leśne

Wycena nieruchomości zabytkowych

Wycena upraw i gruntów zadrzewionych

Szacowanie innych nieruchomości, analizy, opracowania

* przepisy o uczciwej konkurencji i o cenach:

  1. art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U.  z roku 2013, poz. 672 ze zm.)
  2. art. 3 i 4 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z roku 2014 r, poz.  915.)